جلوگیری از کپی کردن مطالب

بازاریابی شبکه ای ، Billionaire Builders Team - مطالب مطالب علمی و تحقیقاتی
آپلود عکس رایگان و دائمی		

استرس فروشنده و فروش در آرامش


فروش در آرامش

BBTeam.ir - ‏بزرگترین و اصلی ترین مشکل فروشندگان عدم تمرکز و استرس و نداشتن آشنایی با تکنیک های جدید و موثر فروش است.
هر فروش ، پروسه مشخصی را طی می کند . این پروسه از اولین مکالمه (چه به صورت حضوری، چه تلفنی) آغاز می شود و سپس به مهمترین مساله در پروسه فروش یعنی ایجاد حس اعتماد و مهارت متقاعدسازی درمخاطب منجر خواهد شد .
پس از این مرحله و جدی تر شدن مذاکرات مساله دیگری که دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد ، قدرت فروشنده در مذاکره است.

به عنوان مثال:
• چطور در مورد تخفیف صحبت کند که تخفیف ندهد!
• قطعی کردن معامله را چطور انجام دهد.
• تیپ های مختلف شخصیتی خریداران را بشناسد .
• با زبان بدن آشنایی داشته باشد .

از همه مهمتر چطور با مخالفت ها برخورد کنیم و قدرت روانی خود را چطور به رخ رقیبان و مشتریان بکشیم و با افزایش عزت نفس فروش خود را افزایش دهیم .
یک مذاکره خلاق مراحل مختلفی دارد از جمله:
زبان بدن ، قدرت روانی و مهارت های شخصی دیگر .
زمانی که شما روی زبان بدن مسلط باشید به محض ورود به جلسه آنالیز مخاطبان را آغاز خواهید کرد. با توجه به تکنیک هایی که آموختید درمی یابید کدام یک سلطه پذیر و کدامین سلطه جو هستند ، کدام به شما یاری دهنده و تایید کننده شماست و کدام مخاطب گارد بسته ای دارد.

از اینجا به بعد و شناخت اولیه زمان این رسیده است که شما از خلاقیت خودتان حداکثر استفاده را بکنید. پیروزی در مذاکره هر چند به عوامل مختلفی بستگی دارد اما مهم ترین عامل، استفاده از یک کانال درست برای ورود به قسمت هیجانی ذهن افراد است، پیداکردن یک نیاز و در ادامه استفاده از مکالمه احساسی و پیشروی تا خرید و قطعی کردن معاملات.
میزان تسلط شما بر روی خودتان مهم ترین بخش فروش است، شاید زمانی که قیمت خدمات یا محصول را می خواهید بگویید نگران از دست رفتن مشتری شوید و بی دلیل تخفیف بدهید.طبقه بندی: مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات


دنبال پنیر مجانی های توی تله موش باش! 


...دوست من لطفا تا آخر بخوانید...

BBTeam.ir - ‏باور کن همه چیز باید مجانی باشه ، 5 دلاری اضافه ای رو که فروشنده مغازه اشتباهی بهت داده ، برنگردون ؛ یه راهی پیدا کن که یک کابل مجانی ( برق یا تلفن ) برای خونه ات پیدا کنی؛ و تلاش کن یه روزنامه مجانی پیدا کنی که مطمئن باشی دیگه کسی اونو نمی خونه؛ خلاصه همش دنبال چیزای مجانی باش و خوش باش که مدام در حال بلند کردن و سرقت هستی!
هر روز با خودت مرور کن که چطور می تونی یه ورشکسته باقی بمونی! 
حواستو جمع کن که ...

ادامه مطلب

طبقه بندی: نگرش مثبت،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

گوش فعال یک فروشنده حرفه ای


BBTeam.ir - گوش دادن یکی از مهمترین مهارتهای مورد نیاز فروشندگان حرفه ای است. این مهارت بسته به این که شما تا چه به آن تسلط پیدا کرده باشید می تواند تأثیر مستقیمی بر کارآئی شما داشته باشد.
متاسفانه برخی از تحقیقات نشان می دهد که افراد تنها ۲۵ تا ۵۰ درصد حرفهای مخاطب خود را به یاد می آورند و این یعنی حداقل به نیمی از حرفهای وی توجه نکرده اند. در نظر بگیرید که وقتی شما به نیمی از حرفهای مشتری خود گوش نکرده اید چه اطلاعاتی را از دست داده اید و این اطلاعات تا چه حد می توانست در موفقیت شما دخیل باشد.
برای اینکه شنونده بهتری بشویم می توانیم از روش شنیدن فعال استفاده کنیم.
در این مدل شما باید ....

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات
چگونه انرژی منفی را تخلیه کنیم که به کسی صدمه نزند؟


BBTeam.ir - ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ طبیعت جذب میشود و صدمه به آن نمیزند، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﯾﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‌ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ پیدﺍ ﻣﯽ‌ﻛﻨﯿﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ، ﮔﻞ‌ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﮔﻞ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ، ﺁﻥ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻇﺮﻑ پر ﺁﺏ، ﻭﺍﻥ ﺣﻤﺎﻡ، ﺍﺳﺘﺨﺮ، ﺣﻮﺽ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺁﺏ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ‌ﻛﻨﺪ؛ حتی خوردن آب در موقع عصبانیت به شما کمک میکند که انرژی منفی رو تخلیه کنید.
و همچنین...چیزهای طبیعی مثل باران، آتش، هوای دلپذیر، خاک بازی و ،،،میتوانند برای تخلیه انرژی منفی سودمند باشند.

"شاد باشید"طبقه بندی: نگرش مثبت،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

 گوریل‌هایی كه از جلوی دید شما عبور می كنند !BBTeam.ir- در یك مطالعه پژوهشی درباره قوه مشاهده و ادارك انسان، نمونه‌ای از افراد ایستاده جلوی پیشخوان دریافت كارت پرواز در فرودگاه به عنوان آزمایش‌شوندگان انتخاب شدند. در این آزمایش، مسئول مربوطه هنگام انجام عملیات لازم، وانمود می‌كرد كه چیزی افتاده است و پس از خم شدن برای برداشتن آن چیز، جای خود را به شخص دیگری می‌داد و آن شخص باقی كار ارائه كارت پرواز را انجام می‌داد. بررسی نشان داد درصد زیادی از آزمایش‌شوندگان متوجه تغییر صورت گرفته نشدند.
در پژوهش دیگری، از آزمایش‌شوندگان خواسته شد كه فیلم یك مسابقه بسكتبال را ببینند و تعداد پاس‌های بین بازیكن‌های با پیراهن سفید را بشمرند. بیشتر آزمایش‌شوندگان تعداد درست پاس‌ها را شمردند، اما فقط 42 درصد یك اتفاق مهم در فیلم را دیدند. یك نفر در لباس یك گوریل سیاه به وسط زمین بازی آمده بود و چند بار مانند یك گوریل واقعی، دست‌هایش را به سینه‌اش كوبیده و از زمین خارج شده بود. بیش از نیمی از آزمایش‌شوندگان آنچنان مشغول وظیفه شمردن پاس‌ها بودند كه نتوانسته بودند گوریل را ببینند؛ یك گوریل بزرگ، درست مقابل چشمانشان!

شرح حكایت :
وظایف جاری، دل‌مشغولی‌ها و مدل‌های ذهنی ما، چشم‌بندهایی به وجود می‌آورند كه باعث می‌شوند میدان دید و دقت ما محدود شود و نتوانیم پدیده‌ها و تغییرات محیطی اطراف‌مان را ببینیم یا درك كنیم. شما چه گوریل‌هایی را كه از جلوی میدان دید شما عبور می‌كنند نمی‌توانید ببینید؟طبقه بندی: داستانهای آموزنده و انگیزشی،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : یکشنبه 19 بهمن 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

ناسا و مشكل خودكارBBTeam.ir - هنگامی ‌كه ناسا (NASA )  برنامه فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز كرد، با مشكل كوچكی روبرو شد. آنها دریافتند كه خودكارهای موجود، در فضای بدون ‌جاذبه كار نمی‌كنند. ( به عبارتی جوهر خودكار به سمت پایین جریان نمی‌یابد و روی سطح كاغذ نمی‌ریزد ) لذا برای حل این مشكل آنها شركت "مشاورین اندرسون" را انتخاب‌كردند.
تحقیقات بیش‌از یك دهه به طول‌ انجامید، ۱۲ میلیون دلار صرف شد و در نهایت آنها موفق به طراحی خودكاری شدند كه در محیط بدون جاذبه می‌نوشت و علاوه بر آن در زیر آب به خوبی کار می کرد، روی هر سطحی حتی كریستال می‌نوشت و از دمای زیرصفر تا ۳۰۰ درجه‌ سانتیگراد قابل استفاده بود.
اما روس‌ها راه‌حل ساده‌تری داشتند: آنها از مداد استفاده كردند!!!

.:: شرح حكایت
این داستان مصداقی برای مقایسه دو روش در حل مسئله است.


تمركز روی مشكل ( نوشتن در فضا )  یا

 تمركز روی راه‌حل ( نوشتن در فضا با خودكار ).
طبقه بندی: داستانهای آموزنده و انگیزشی،  نگرش مثبت،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 
برچسب ها: نگرش مثبت،  

تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

اصل پارتو ( قانون 20/80 )BBTeam - قانون 20/80 یکی از سودمند ترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و زندگی است. نام دیگر این قانون اصل پارتو است که به افتخار بنیان گذار آن ویلفردو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی نام گذاری شده است.

وی برای نخستین بار در سال 1895 این موضوع را در نوشته های خود مطرح کرد. پارتو متوجه شد که در جامعه ای که در آن زندگی می کند مردم را می توان به طور طبیعی به دو دسته تقسیم کرد: 
گروه اول که وی به آنها اقلیت بسیار مهم می گوید جزء بیست درصد افرادی هستند که از نظر اقتصادی و اثر بخشی در صدر قرار دارند 
و گروه دوم که وی به آنها اکثریت کم اهمیت می گوید هشتاد درصدی را تشکیل می دهند که در سطح پایین جامعه قرار دارند.

وی بعد ها کشف کرد که عملاً تمام فعالیت های اقتصادی تابع این قانون هستند به عنوان مثال، مطابق این قانون: هشتاد درصد از نتایجی که شما به دست می آورید نتیجه بیست درصد از فعالیت های شماست. بیست درصد از مشتری های شما هشتاد درصد از کل فروش شما را خریداری می کنند. بیست درصد از تولیدات یا خدماتی که ارائه می دهید هشتاد درصد از سود شما را تامین می کند هشتاد درصد از کل ارزش فعالیت های شما نتیجه بیست درصد آنهاست و الی آخر. این بدان معنی است که اگر در لیست کارهای شما ده مورد فعالیت وجود داشته باشد دو مورد از این فعالیت ها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند هستند.
طبقه بندی: بازاریابی و فروش،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

آداب و رسوم !BBTeam.ir - یک گروه از دانشمندان پنج میمون را در قفسی گذاشتند و در وسط قفس یک نردبان که بالای آن مقداری موز گذاشته شده بود قرار دادند.
هربار که میمونی از نردبان بالا رفت، دانشمندان میمون های دیگر را با دوش آب سرد خیس کردند.
...


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : جمعه 18 مهر 1393 | 12:00 ق.ظ __________________________________ نظرات

مستند   راز


دانلود مستند     راز

دانلود از سرور Trainbit
حجم   395  مگابایت


طبقه بندی: ویدیو کلیپ انگیزشی،  ویدیو کلیپ آموزشی،  نگرش مثبت،  فیلم،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 

تاریخ : یکشنبه 3 خرداد 1394 | 11:00 ب.ظ __________________________________ نظرات
تحلیلی از ربع های کیوساکی
 
تحلیلی از ربع های کیوساکی

BBTeam.ir - چهار ربع ذکر شده تنها برای ساختار تجارت نیست بلکه چهار طرز فکر متفاوت است.

اهمیت این مسئله زیاد است زیراکه تغییر از ربع مثلا کارمندی یا شغل آزاد به ربع صاحبان شرکتهای بزرگ به سادگی پرکردن تغییر آدرس منزل در اداره پست نیست. نه تنها کارتان را باید تغییر دهید بلکه در واقع خودتان را باید عوض کنید یا حداقل نحوه فکر کردن را باید تغییر دهید.

در هر یک از این چهار قسمت احتمال ثروتمند یا فقیر بودن وجود دارد. در هر قسمت افرادی میلیونها تومان بدست می آورند و افرادی هم ورشکست می شوند. قرار گرفتن در هر یک از این چهار ربع موفقیت مالی را تضمین نمی کند.

با شنیدن حرفهای مردم می توان گفت که به کدام ربع تعلق دارند.ارزش اصلی هر ربع معلوم است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: علم بازاریابی شبکه ای،  مطالب علمی و تحقیقاتی، 
برچسب ها: نگرش مثبت،  

تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393 | 11:00 ق.ظ __________________________________ نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • 
    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات